Opinion

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

Viktigt rädda flyg till Stockholm

Utan trafiken på Stockholm kan Kronoby flygplats framtid vara hotad.

ANDRAS MENING:

Nyhetsbild
1

LEDARE: Bot mot svågerpolitik och diskriminering

Varför kunde inte övriga österbottniska städer och kommuner göra Vasa sällskap och också testa anonym rekrytering?

Nyhetsbild
9

Is i magen om vargar

Det allra farligaste djuret väger fjäderlätt i jämförelse med vargen.

ANDRAS MENING:

Nyhetsbild

Väljarna förvirrade då partierna inte väljer sida

Den som ska leda Finland framöver måste få med globaliseringens förlorare i båten, på sätt eller annat.

Nyhetsbild

LEDARE: Ett Finland på villovägar

”De som kan utnyttja förändringarna springer ifrån de som klamrar sig fast vid de gamla strukturerna”.

Nyhetsbild

Dagens förändring är större än 1960-talets

Vad är #metoo om inte en global förändringsstorm som får 1960-talets kårhusockupationer i Sverige och Finland att framstå som små, regionalt begränsade krusningar?

ANDRAS MENING: Barnlösas dag på lördag, mors dag på söndag

Barnlöshet är fortfarande ett svårt och tabubelagt ämne, skriver Helén Kurri i en ledare i Östnyland.

Nyhetsbild
1

Kohandel rök utan eld?

Politik är förvisso det möjligas konst, politiska spekulationer detsamma i ännu högre grad. Men omröstningen om de stora reformerna blir ett mått på politikens trovärdighet.

Andras mening

Nyhetsbild

Helle hamnade i blåsväder

Ett politiskt uppdrag eller en position i det allmännas tjänst kan inte vara ett hinder för vidare steg i karriären, men trovärdigheten kräver tydliga spelregler.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Man kunde tycka SFP skulle nappa på förslaget

I den svenskspråkiga valkretsen skulle naturligtvis också andra partier än SFP tävla om mandatet.

Nyhetsbild

Putin har makten i järngrepp

Vi får inte glida in i en ny period av finlandisering.

RIKSDAGSBREV: Ett positivt problem

Det ekonomiska läget i landet ser bättre ut än på länge och i Österbotten rekryteras det nu inom alla branscher. Detta är mycket glädjande. Enligt siffror från Österbottens handelskammare uppger dock nästan hälften (47 procent) av företagen att bristen på kompetent arbetskraft bromsar tillväxten. Den här utvecklingen har pågått sedan förra våren.

Nyhetsbild

Soffliggare konservativ potential

Juho Rahkonen är på rätt spår. Välfärd skapar stabilitet och trygghet i samhället.

Nyhetsbild

Våldtäkt aldrig offrets fel

Arbetet mot sexuella övergrepp och våldtäkter handlar inte bara om utformning och tolkning av lagar utan också, och först och främst om att bearbeta attityder.

Andras mening

Nyhetsbild
1

Miljövården ser inte skogen för alla träden

Miljökraven på allmänheten måste stå i proportion till miljökraven på pälsindustrin, hur lukrativ den senare än är.

Nyhetsbild

LEDARE Något vassare politiska skiljelinjer

Fackbasen Jarkko Eloranta, FFC, talade om hat i sitt första maj-tal på Järnvägstorget i Helsingfors.

Nyhetsbild
3

Ska allmänheten ha insyn i kommundirektörsval?

Vasa förvaltningsdomstols beslut om svarta hästar i kommundirektörsval kan bidra till att förtroendet för den kommunala demokratin naggas i kanten.

ANDRAS MENING: Många frågor öppna i vårdreformen

Vård- och landskapsreformen är långt ifrån färdig, anser John-Erik Jansén i en ledare i Hufvudstadsbladet.

Nyhetsbild

Ledare: Göran Persson har rätt

Med god skogsvård kan vi öka tillväxten och genom ny teknologi bredda användningsmöjligheterna. Det erbjuder nya businessmöjligheter.

Nyhetsbild

Prestationskraven är vår tids gissel

Ett samhälle har inte råd att låta sina medborgare misslyckas. Vi borde få en skola och en arbetsmarknad för alla.

Nyhetsbild

Kaj Turunen – mer än ett avhopp

Hur som helst är teatern kring Turunens avhopp symptom på ett osunt politiskt klimat och bränsle för ökat politikerförakt.

Nyhetsbild

Brittisk bidragsmodell inte helt problemfri

Universal credit har många fördelar, men det gäller att ha is i magen om man vill implementera systemet i Finland.

Nyhetsbild

Politiska skådespel med clowntrick

Individualiseringen och trivialiseringen av politiken gör det allt svårare för väljarna att ge mandat och utkräva ansvar.

Nyhetsbild

Varför rådfrågar de inte experterna?

Det åvilar ett stort ansvar på regeringen att avgöra huruvida de förväntade effekterna överväger nackdelarna – om nu inskränkningarna i anställningstryggheten alls går att genomföra.

Nyhetsbild

Ta gamla material till heders

Det är svårt att ångra det redan byggda. Men det finns skäl att lyssna till röster som de inom Suoja-gruppen innan vi sätter spaden i gropen för nästa bygge.

Nyhetsbild

Harkimo leder urbant uppror

Harkimo et Co bedriver ett högt spel där vinnarna är svåra att förutse.

Nyhetsbild

LEDARE: ”Ändras omgående”, lovar myndigheterna

Ett litet förmänskligande av behandlingen av asylsökande utlovas - eftersom EU kräver det. Alltid något.

Nyhetsbild

Fortum bricka i tufft ryskt spel

Fortum kan kanske leva med de verbala attacker en artikel innebär, men den bidrar också till bilden av ett Ryssland trängt av en fientlig omvärld och ger möjligheter till ytterligare manipulation av det ryska folkets mentalitet.

Andras mening

Nyhetsbild
2

Välmåendet borde vara normen, inte ohälsan

Alkoholdödligheten i Finland skulle sjunka till en tiondel av dagens nivå om finländare i alla delar av landet skulle tillämpa österbottningarnas livsstil.

Nyhetsbild

Regelverket måste anpassas till teknologin

Nyligen fick vi veta att en organiserad näthatsattack mot en journalist inte är grund för allmänt åtal. Drevet mot journalisten Rebekka Härkönen utlöste en bred manifestation hos 82 av landets chefredaktörer om bättre rättskydd för landets journalistkår.

ANDRAS MENING: Stadskärnorna ändrar

Jakobstads riktning är framtidens riktning, skriver Jouni Nikula i ledare i Keskipohjanmaa.

Nyhetsbild

LEDARE: Fysisk inaktivitet tidsinställd bomb

De ekonomiska realiteterna talar sitt tydliga språk: Fysisk aktivitet är en mycket god affär, inte enbart för individen utan också för statskassan.

Nyhetsbild

Och så var de bara elva

Fallet Arnault är naturligtvis bara ett symptom på konflikten inom Svenska Akademien. Akademien är en koloss på historiska lerfötter.

Andras mening

Nyhetsbild

Göm inte undan vår historia

De historiska bilderna är en del av vårt kollektiva nationella minne och bör vara tillgängliga för allmänheten.

Nyhetsbild

Du kostar för vården – men hur mycket?

Man kan ändå inte betrakta frågan enbart ur det makroperspektiv där personuppgifterna bara är statistiskt underlag för bedömning av kostnader.

Nyhetsbild

Offentliga dialogen är en del av allmännyttan

Sannfinländarnas valframgång på senare år kan också betraktas som en följd av den digitala samhällsförändring som näthatet är en integrerad del av.

ANDRAS MENING: Ungern fortsätter på Orbáns väg

Ungern är på väg bort från demokratin, skriver Tommy Westerlund i HBL.

Nyhetsbild
1

Sänk tröskeln för personalägda företag

Vår lagstiftning kan behöva kompletteras med någon form av nya modeller som underlättar personalövertagande vid generationsskiften.

Nyhetsbild

LEDARE: Toppjobb ledigt, men skynda er!

Ansökningstiden till maktpositionen som Konstsamfundets vd är anmärkningsvärt kort; den går ut redan 15 april. Vad beror det på ?

Insändare
Styrelsen för Centtis Hem och skola r.f, Styrelsen för Påras Hem och skola r.f och Styrelsen för Norrby Hem och skola r.f, genom Tina Ademola, Anders Sabel och Mikaela Hellman
Putte Backlund, Jakobstad
Christian Tikkanen, Oslo
Mikaela Nylander, riksdagsledamot, SFP
Den regionala skarvsamarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten, genom Vincent Westberg, ordförande, och Markus Norrback, ordförande för beredningsgruppen
Torbjörn Anderssén, Jakobstad
Ragne Kommonen, Jakobstad
Niclas Sjöskog
Jens Lillsunde, Karleby
Leif Broman, Jakobstad
Psykosociala förbundet rf?, Christer Rönnlund, styrelseordförande?, Bodil Viitanen, verksamhetsledare
Anne-Marie Kolehmainen, Karleby
Bengt-Johan Skullbacka, Liane Byggmästar