Opinion

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

LEDARE: Farlig väg för yrkesutbildningen

Yrkesutbildarna borde stanna upp, pudla och låta budgetpengarna gå till mer närundervisning – innan det är försent.

Nyhetsbild

LEDARE: Förra regeringen har utlöst värsta kommunkrisen någonsin

En tvärbromsning inom kommunsektorn kan skapa problem som blir ännu dyrare att åtgärda än om statsandelarna skulle ha förblivit intakta.

Nyhetsbild

LEDARE: Vilseledande statistik hot mot svenskbygden

Det är rent fatalt om vi på basis av modersmålsstatistik kör ner utbildning och omsorg på svenska.

Nyhetsbild
2

LEDARE: Centrumdråpet kan bli väckarklocka

Redan om vi inser att psykisk ohälsa och drogberoende har ett starkt samband är vi bättre rustade för det viktiga, förebyggande arbetet.

Nyhetsbild

LEDARE: Trumps livsfarliga svek

USA:s beslut att dra mattan undan kurderna i norra Syrien kan få stora geopolitiska konsekvenser då USA förråder sina allierade.

Nyhetsbild

LEDARE: Något är rejält på tok i vårt arbetsliv

Vi har redan obalans i förhållandet mellan förvärvsarbetande och icke förvärvsarbetande – om vi skapar ett arbetsliv som enbart tolererar 30–50-åriga, vita heteromän och -kvinnor går ekvationen inte ihop.

Nyhetsbild
3

LEDARKOMMENTAR: Knarket har skördat ännu ett offer

Är vi måna om tryggheten i Jakobstadsregionen måste vi kollektivt bekämpa drogerna.

Nyhetsbild

LEDARE: Hugga allt eller bara lite - också Forststyrelsen funderar

Intressantast är den svenska skogsexpertens påstående om att ett skogsbruk utan kalavverkningar skulle göra skogarna bättre rustade inför stormar, insektsangrepp och bränder.

Nyhetsbild

LEDARE: Den som har ont om pengar måste prioritera

Onekligen ser det märkligt ut att företrädare för statsmakten först bränner av de pengar som finns på skrytbyggen för att sedan gråta ut i offentligheten.

Nyhetsbild

LEDARE: Regeringens sysselsättningsmål är blygsamt – i ett nordiskt perspektiv

Om regeringen Rinne ersätter dagens passiverande arbetskraftspolitik med aktiva åtgärder à la Sverige och Danmark är oddsen för framgång goda.

Nyhetsbild

LEDARE: Småstadens återkomst och semiotik

Butiker försvinner, gator och torg gapar tomma, en åldrande befolkning sitter mest inne. Är det en oundviklig, dyster utveckling för småstäder?

Nyhetsbild

KOMMENTAR: Nu gäller det att ta hand om varandra

Det dödliga våldet på en yrkesskola i Kuopio får oss att stanna upp, skriver Dan Ekholm i en kommentar. Det har hänt igen.

Nyhetsbild

LEDARE: Alko – bocken som vaktar kållandet

Det finns inget som i dag riktigt motiverar att statligt anställda under förlängda öppethållningstider prånglar ut starka drycker som underminerar folkhälsan.

Nyhetsbild

LEDARE: Hela Estonia borde ha bärgats – inte bara bogporten

Om myndigheterna skulle ha fullföljt sitt löfte till de anhöriga om att bärga M/S Estonia skulle vi ha besparats från en hel del rättsprocesser, konspirationsteorier och kränkningar av gravfrid.

Nyhetsbild

Läs också VBL:s ledare: Utlänningspolitiken slösar med människor

Finland behöver mera arbetskraft, men landet kastar ut sådana utlänningar som har arbete. I Nykarleby slutade det med en tragedi, skriver Dan Ekholm i Vasabladets ledare.

Nyhetsbild

LEDARE: Taher borde få leva här

När en ung person väljer att ta sitt liv för att myndigheter tagit hans hopp ifrån honom skakas småstaden. Hela landet borde skaka.

ANDRAS MENING: Att fimpa antiken är ren och skär galenskap

Utbildningsväsendet har fjärmat sig från målet att bilda ungdomar, skriver Ann-Charlotte Marteus i Expressen.

Nyhetsbild
1

LEDARE: Konst är inte onödig utsmyckning

Konst i offentliga byggnader gör det lättare att leva – och andas – för dem som vill satsa på det också i en region som Österbotten.

Nyhetsbild
1

LEDARE: Ett riktigt ofattbart systemfel

Du handleder en sommarjobbare. Hen tjänar 1 000 euro i månaden. Vad du får: 40 euro i månaden. Du har ingen betald semester och inga förmåner.

Nyhetsbild

LEDARE: Turbulens i resebranschen – storkonkurs kan få efterföljare

Thomas Cook är inte den enda aktören som hamnade i luftgrop. De flesta researrangörer genomgår just nu en ekonomisk turbulens av sällan skådat slag.

Nyhetsbild
1

LEDARE: Självstyrda individer skapar värde – inte styrande institutioner

Den korsbefruktning av idéer som äger rum och den kreativitet som frigörs då människor möts har potential att ta samhället in i en gynnsam framtid.

Nyhetsbild
1

LEDARE: Kapitalismen måste förnyas – i annat fall utraderas demokratin

Om de flesta partier säger sig driva medelklassens intressen – varför är det då företagsledare som slår larm om att demokratin och välfärden är hotad?

Nyhetsbild

LEDARE: Hinna till något man ändå inte hinner till

"Man kan inte skämma bort dem för då ska de ha samma sak varje gång och då får vi tillslut ingen rast. Det förstår du nog."

ANDRAS MENING: Poststorm – posten tar nästan dubbelt mera för att dela ut KP

Heikki Malinen bara har gjort det som ägaren, i detta fall staten, förväntade sig av honom, skriver Niclas Storbjörk i Kyrkpressen.

Nyhetsbild

LEDARE: En vänsterbudget som ökar utgifterna

Antti Rinnes regering utlovar mycket gott i sin budget, men frågan är om den bygger på realistiska kalkyler eller önsketänkande.

Nyhetsbild

LEDARE: Inkomstklyftan vidgas också hos oss

Vill de etablerade politiska partierna ha kvar sitt stöd i de breda folklagren är de tvungna att göra vad som göras kan för den ekonomiska jämställdheten.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: Tacka Finnair med hög kabinfaktor!

Flygförbindelser som fungerar på marknadsvillkor är säkrare än de som kräver konstgjord andning.

Nyhetsbild

LEDARE: Gula bollen blir väl röd om den värms upp?

Om Jakobstadsregionen lyckas mobilisera kollektiv kraft och globala ambassadörer bakom kvalitetsbollen kan den börja stråla.

ANDRAS MENING: Arbetare blev konsumenter

Politiska högern har lyckats dränera arbetaridentiteten, skriver Trygve Söderling i Nya Argus.

Nyhetsbild

LEDARE Vi ska sluta krympa oss – och det nu

Sedan 2012 är det igen business as usual. Statistiken visar att vi minskar, olyckskorparna kraxar. Men antalet registrerade svenskspråkiga i Finland är bara en dimension av flera möjliga.

Nyhetsbild

LEDARE: Österbotten borde börja exportera tjänster

Framtidens människor kommer att behöva allt färre produkter, men desto mer tjänster. Framgångsföretag levererar system och tjänster som hela världen behöver.

Nyhetsbild

LEDARE: Tiden visar tydligare vad portföljen väger

Äntligen blir EU-kommissionen så gott som jämställd, med 14 män och 13 kvinnor, en av dem från Karleby.

Nyhetsbild

LEDARE: Medelklassens kris gynnar populister

Medelklassen är samhällets motor. Om den inte får smörjning och bränsle går det illa för hela samhället.

Nyhetsbild

LEDARE: Klockan klämtar för statsbolag

Den byråkratiska tröghet och de etiska överväganden som är en del av den politiskt styrda, offentliga sektorn passar dåligt in i marknadslogiken.

Nyhetsbild
4

LEDARE: Det röda köttet är ett rött skynke

Åsiktspolariseringen visar sig också när skolor satsar på mindre rött kött och mer klimatsmart mat. Synd, för här måste det gå att mötas.

Nyhetsbild

LEDARE: Ett sponsrat krig om värderingar

Under några decennier har attityder och lagstiftning utvecklats i en progressiv riktning. Då är det dags för backlash.

Nyhetsbild

LEDARE: Barn i ett limbo på jorden

Det är lätt att tänka: Få nu bara hem dem. De största offren i den här situationen är barnen som inte valt att stöda IS.

Nyhetsbild
1

LEDARE: Var finns våra glesbygdspolitiker?

Den finländska glesbygden har i nuläget en extremt svag, politisk intressebevakning. Titta på vad som sker i Sverige.

Nyhetsbild
2

LEDARKOMMENTAR: Kannibalism är ingen klimatfråga

Högskoleforskning om kannibalism som ett sätt att rädda klimatet underminerar respekten för vetenskap.

ANDRAS MENING: De unga kvinnornas skräckvälde

Unga kvinnor som har makt, åsikter och en förmåga att uttrycka sig får blodtrycket att skena i väg för alla medelålders män, skriver Marcus Lindqvist i en kolumn i Hufvudstadsbladet.

Nyhetsbild

LEDARE: Plågsam brexit bara fortsätter

Brexitivrarna ville att Storbritannien skulle ta tillbaka kontrollen över landet. I stället blev det kontrollförlust och kaos.

Insändare
Gunnel Högholm, Edsevö
Jussi Murto-Koivisto, Närpes, mjölk- och nötköttsproducent
Viktor Kock, Pedersöre, gruppordförande SDP
Ingmar Silfvast, Jakobstad
Ralf Bertula, Jakobstad
Anders Norrback, riksdagsledamot, SFP
Alf Holm, Nykarleby
Uno Lundgren, Karis
Bengt Kummel, Nykarleby
David Pettersson, Pedersöre
Pelle Lillkvist, Jakobstad
Johan Byggningsbacka, Jakobstad
Holger Sundbäck, Sundby
Thomas Snellman, Pedersöre
Elli Flén, seniorkonsult, Patrik Westander, vd för pr-byrån Westander
Matti Bertlin, Nykarleby
s