Opinion

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

LEDARE: Ohelig allians styr Sverige i framtiden

Det politiska kompromissandet har av allt att döma kommit för att stanna i Sverige, åtminstone så länge de etablerade partierna är inriktade på att hålla Sverigedemokraterna i kylan.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: Pedersöreföretaget Herrmans mot ljusnande framtid?

Pedersöreföretaget Herrmans framgångar på exportmarknaden är ett glädjebudskap, men vad händer om företaget går in på börsen?

Nyhetsbild

LEDARE: Alla Kurt Bymän där ute måste tänka om

Ett starkt budskap om att det är fullt normalt att vara "undeli" har ljudit över Österbotten i höst. Hur påverkas landskapets skiftningar?

Andras åsikt: Vad är ett gott åldrande?

Andras åsikt: Vi borde lära av Finland

Trots oviljan att överge alliansfriheten är vi i Sverige övertygade om att vårt land ska försvaras med andra.

Nyhetsbild

LEDARE: När misstron äter upp framtiden

Fransk fråga: Kan representativ demokrati på något sätt förenas med ett utökat direkt inflytande?

Nyhetsbild
2

LEDARE: Polisen har hamnat i ett tillstånd av hypotermi

Polisen kommer då den hinner, om den tycker att ditt ärende är prioriterat. Om inte, kommer den inte alls.

Nyhetsbild
2

LEDARE: Nytt lagförslag om operationer är ett hån mot Jakobstadsregionen

Regeringens lagpaket kring sjuk- och hälsovården känns som ett enda stort svek och som en oerhört fräck attack på de samhällsbyggen som har åstadkommits av tidigare beslutsfattargenerationer.

Nyhetsbild

LEDARE: Klockan klämtar för reformerna

Riksdagen har samlats för sin slutspurt. De stora reformerna borde fås i mål. Mjölksyran bränner i benen och allt fler börjar tvivla på att regeringen lyckas få sina reformförslag godkända av riksdagen.

Nyhetsbild

LEDARE: Många djupt olyckliga i världens lyckligaste land

Finlands folk har delats i vinnare och förlorare. En färsk läsarpejling blottar att alltför många finländare lider ekonomiskt.

Nyhetsbild

LEDARE: Även den här gången drabbades Österbotten

Troms fjällvärld är ett extremt farligt ställe. Sedan år 2004 har inte mindre än 28 människor omkommit i snöskred i området.

Nyhetsbild

LEDARE: Nya utmaningar för jordbruket

Ledare Trots att alla ska ha mat tycks livsmedelsproduktionen inte vara någon självklarhet. Vädret som har stor betydelse för livsmedelsproduktionen är alltid ett osäkerhetsmoment. Nästan lika oberäknelig tycks även jordbrukspolitiken vara.

Nyhetsbild
1

LEDARE: Dags att positionera Jakobstadsregionen

Jakobstads grannar kan inte hänvisa till gamla principbeslut om att förbli självständiga – spelplanen är en annan om de stora, statliga reformerna och Vasa-Korsholmsfusionen blir av.

Nyhetsbild
3

LEDARE: Stormen synliggjorde samhällsklyfta

Eftersom stadsbor prioriteras då det gäller elleveransen vore det skäl att prioritera elsäkerheten i periferin.

ANDRAS MENING: Mer än pinsam soppatorsk

Soppatorsk är alltid pinsamt, men det här var inte bara pinsamt. Det var mycket allvarligt, skriver Emma Harald i ledare i Nya Åland.

Nyhetsbild
1

Stig Nygård: Hotad demokrati oroar Niinistö

Den röda tråden, under de sju år Niinistö hållit sina nyårstal, har varit att varje medborgare i sin vardag bör ta ett personligt ansvar för sina gärningar.

Nyhetsbild

Ledare: Euron har levt i två decennier

Den 1 januari 1999 blev euron den officiella valutan i euroområdet. Den gemensam valutan har varit omstridd, men klarat sig också genom svåra kriser under de 20 år som gått.

Andras åsikter

Nyhetsbild

LEDARE: Hårdare kamp om arbetskraften

LEDARE Ett ökat intresse för befolkningssiffrorna har synts i kommunerna under året som nu går mot sitt slut. Regionen kämpar med ett vikande befolkningsunderlag som på sikt är oroande.

Andras åsikt Hufvudstadsbladet:

Nyhetsbild

LEDARE: Oetiskt beteende ska slås ner hårt

LEDARE Framgångar har ett pris. Men någon gräns måste det finnas. Därför är det bra att fallet Titta Heikkilä behandlas grundligt.

Nyhetsbild
1

LEDARE: Möt Askungens skumgummivadderade syster

Att olika typer av kroppsfixering är en smärtsam realitet till och med för en del småflickor verkar inte ha nått fram till Nationalbaletten.

Nyhetsbild

LEDARE: Svårdefinierad jämlikhet

Frågan om jämlik behandling av invånarna är känslig för de kommunala beslutsfattarna. Principen om jämlikhet inför lagen är en av grundpelarna i vår förvaltning. Samtidigt ges plats för tolkning i konkreta fall.

Nyhetsbild

Ledare: Det långvarigas privilegium

Det långvarigas privilegium är att kunna göra oss större och djupare än vad bara tillfället och nuet förmår.

Nyhetsbild

LEDARE: Börsåret går på minus – kan förebåda krasch i världsekonomin

Något som liknar en illavarslande trend finns i världsekonomin, för närvarande. Men exakt vad som sker vet vi först en bra bit in på nästa år.

ANDRAS MENING: Du är bästa julklappen

Årets julklapp är inte det återanvända plagget. Årets julklapp är du, skriver Helén Kurri i ledare i Östnyland.

Nyhetsbild

LEDARE: En väntad kräftgång för sociala medier

Resultaten i en färsk förtroendebarometer ger nytt hopp för etablerade mediehus och den seriösa journalistiken.

Nyhetsbild

LEDARE: Ökad press på Sveriges partier

LEDARE Hotet om nyval lägger en allt större press på de svenska politiska partierna. Regeringsbildningen har i praktiken stått stilla.

ANDRAS MENING: Ekonomin bromsar, hållbarhetsgapet växer

Finland drabbas av att både världsekonomin och ekonomin i Europa tappar fart, skriver John-Erik Jansén i ledare i HBL.

Nyhetsbild
3

LEDARE: Skjut bort cityvargen – den inkräktar på våra rättigheter

Förmodligen är skyddsjakt på varg den bästa metoden. Den skulle göra närgångna individer mer skygga.

Nyhetsbild
1

LEDARE: Orpo verkar inte ha koll på räkenskaperna

Ett ministerium som inte prickar rätt på några miljarder euro då det gäller statsskulden kan knappast trovärdigt uppskatta kostnadseffekten av tidernas största vårdreform.

Nyhetsbild

LEDARE: Fyra män kämpar om makten

LEDARE Finland får sannolikt en ny regeringsbas efter valet i april nästa år. Då det gäller regeringskoalitioner är Finland möjligheternas förlovade land. Knappast får vi ett valresultat som skapar ett liknande dödläge som i Sverige.

Nyhetsbild
5

LEDARE: De flesta sexualbrott är fortfarande inhemska

Sannfinländarna kommer tyvärr att försöka utnyttja den mediala uppmärksamheten kring och sprängkraften i Uleåborgsövergreppen för att öka sitt eget väljarstöd.

Nyhetsbild
2

LEDARE: Glöm lärarna – fokusera på finanssvindlarna

Den svindlande finanseliten är ett betydligt större samhällsproblem än lärare som får gåvor av sina elever vid skolårets slut.

Nyhetsbild

Ledare: Gula västar får Macron att backa

Det är något av en paradox att de Gula västarna verkar vara en lika löst sammansatt rörelse som Macrons egen heterogena rörelse ”En Marche”.

Nyhetsbild

LEDARE: Politiken blir allt mer människofientlig

Att vissa beslutsfattare i vårt land uppfattar grundlagen mer som ett hinder än en tillgång är ett uttryck för den utbredda, politiska populismen.

ANDRAS MENING: Julskinka eller köttfri jul? Vad du har på din tallrik är politik

Allt fler tycker att det är viktigt att maten vi äter är producerad med etiskt hållbara metoder, skriver Helén Kurri i ledare i Östnyland.

Nyhetsbild

LEDARE: Vi måste göra upp med vårt naziförflutna

Den politiska oviljan att göra upp med det förflutna är sannolikt bärande orsak till att inrikesminister Kari Mykkänen (Saml) ställer sig tveksam till en lag som skulle förbjuda hakkorsflaggan i Finland

Andras mening: Exportindustrin är en viktig motor

(...)Exportföretagens intressen har alltid haft hög prioritet i den ekonomiska politiken. Det senaste exemplet är konkurrenskraftsavtalet som påverkade hela arbetsmarknadsfältet, men enligt svensk förebild slöts för att stärka exportföretagens marknadsposition.

Nyhetsbild
1

LEDARE: Äldre befolkning kräver större vårdinsatser

LEDARE Målet har länge varit att en allt större andel av de som fyllt 75 år ska kunna fortsätta att bo hemma. Det är delvis ett sätt att få ner kostnaderna. Ofta kan det kännas mera mänskligt än att bo på anstalt. Men det finns även stora frågetecken.

Nyhetsbild

LEDARE: Kronobys 50 år värda att fira

Vid nyår har det gått femtio år sedan Kronoby kommun bildades. Det är värt att fira för en kommun som hållit ihop trots stridiga viljor.

Nyhetsbild

Ledare: Försvarsviljan nyckel till framtiden

Finländarnas inställning till försvaret av landet verkar genomgå en förändring. Vad det på kunde vara föremål för noggrannare kartläggning och analys.

Nyhetsbild
2

LEDARE: Vaccinmotståndarna har fel – individen ska inte vara sin egen läkare

Ju mer vi vet om hur vaccinmotståndarna resonerar desto bättre blir vi i det för folkhälsan viktiga uppdraget att bemöta dem.

ANDRAS MENING: En lokal medieaktör i tiden

Västra Nyland är inte den enda som tar betalt för innehåll på webben. De allra flesta mediehus gör det, skriver Marina Holmberg i ledare i Västra Nyland.

Insändare
Anette Karlsson, vice ordförande Finlands svenska socialdemokrater
Kristian Nyman, Esse
Rabbe Forsman, Nykarleby
Stefan Anderson
Leo Byskata, ekonomie studerande och riksdagskandidat, KD, Vasa
Nils Blomqvist
Thomas Blomqvist, gruppordförande Svenska riksdagsgruppen, Mats Löfström, medlem i riksdagens trafikutskott
Micael Westerholm (Sannf.), riksdagskandidat, Korsholm
May-Gret Axell, KD, Vasa
Mikko Ollikainen, riksdagskandidat, SFP
Matti Bertlin, Nykarleby
Tapani Myllymäki, Nedervetil
Göran Ekström, Vasa
Thomas Snellman, Sundby
Jan Björklund, Karleby
Simon Holmstedt, företagare, bland annat taxitrafikant, Jakobstad
Eva-Lott L.J Björklund, kulturell själavårdare, Kronoby
Leif Broman, Jakobstad