Opinion

Mest läst senaste veckan

Opinion

Opinion 28.10.2020

RECENSION: Hur Jussi Halla-aho blev Jussi Halla-aho

Lauri Nurmi klär i sin biografi av Jussi Halla-Aho hans korrekta mask. Sannfinländaren har finlandssvenska rötter

Opinion 23.10.2020

DEBATT: Rätten till abort borde vara en självklarhet

Det borde vara en självklarhet att det råder total självbestämmanderätt över den egna kroppen, skriver Ida Boberg.

Opinion 20.10.2020

DEBATT: Distansundervisningen var en prövning för lärare och elever

Distansundervisningen i våras pressade en del lärare och elever till gränsen för vad de klarade av. Trots stressen gick det förhållandevis bra, visar forskning från Åbo universitet.

Opinion 15.10.2020

ANDRAS MENING: Pressrösterna om vårdreformen ganska positiva

Många tidningar kommenterar regeringens överenskommelse om vårdreformen. Alla gör det ur sitt eget perspektiv. Här en översikt.

Opinion 10.10.2020

RECENSION: Var karelarnas sak inte vår?

Ny bok skrotar myter myten om att karelarna behandlades illa.

Opinion 9.10.2020

DEBATT: Lokal avveckling eller regional utveckling?

Om Jakobstadsnejden kan samla grundläggande konstundervisning till Wava-institutet finns möjlighet att erhålla utökade statsandelar, skriver Bo-Anders Sandström.

Opinion 3.10.2020

ANDRAS MENING: Kära Finland, hjälp gärna Sverige lite längre

En ledare i Expressen uppmärksammar Sanna Marins inhopp som Stefan Löfvens ersättare.

Opinion 29.9.2020

DEBATT: En frisk fläkt för Östersjön

97 procent av Östersjön är nu drabbat av eutrofiering, övergödning. Lösningarna på problemen i Östersjön måste hittas här – i länderna längs Östersjökusten, skriver den ansvarige EU-kommissionären.

Från läsarna
Paul-Håkan Krokfors
Fredrik Österholm, Jakobstad
Inger Damlin, förbundsordförande för Finlands svenska lärarförbund, FSL
Gunvor Kronman, vd för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Ellinor Juth, ordförande för Svensk Ungdoms jämställdhetsutskott
Anne Lindgren, Vasa
May-Gret Axell, ordförande för KD i Vasa
Jan-Erik Frostdahl, Nykarleby
Evamaria Eklund, Larsmo/Oslo
Torbjörn Anderssén, Jakobstad
Sofie Granlund, Kvevlax
Anci Jylhä, Vasa
Rose-Maj Friman, Malla Lepistö, Ann-Sofi Nylund och Krista Riipinen, sjukhuspräster i Vasa
Pelle Lillkvist, Motormuséet
Harry Blomberg, Kvevlax
Christina Gestrin, folktingssekreterare   Johanna Lindholm, jurist, sakkunnig i social- och hälsovårdsfrågor vid folktinget
Visa fler