Opinion

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

LEDARE: Islänningarna fick unga att nyktra till - Österbotten kunde ta efter

Ett kommunalt frikort till ridning, fotboll, ishockey eller varför inte musikstudier kunde i praktiken förhindra många unga från att glida ner i alkohol- och drogträsket.

Nyhetsbild

Ledare: Tyskland står vid ett vägskäl

Hur ändras Tyskland efter Merkel? Landets vägval i invandringsfrågan och ekonomin kommer att påverka hela EU.

Nyhetsbild
2

LEDARE: Åbo Akademi borde inte ta censorns roll

Var hamnar vi om ett universitet väljer att bli en censor i stället för en arena för fritt tankeutbyte? Åbo Akademis deplattformering kommer att ge stor spridning åt Alexander Bards åsikter.

Nyhetsbild

LEDARE: Hur måna om äldre anställda?

Karriären ska börja tidigt och vara länge. I verkligheten finns det stora problem i bägge ändorna av karriären.

Nyhetsbild

LEDARE: Vem var det som egentligen vann?

Den ändrade maktbalansen kan tvinga Trump att se om sin strategi inför nästa presidentval.

Nyhetsbild
1

LEDARE: Ska Storebror få läsa läkarjournaler?

Vi behöver nu – åter en gång – ett alert grundlagsutskott för att trygga våra rättigheter.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Svenskans berg- och dalbana

LEDARE Finska språknämnden efterlyser ett språkpolitiskt program. Efterlysningen är befogad eftersom det verkar saknas en strategi för nationalspråkens överlevnad.

Nyhetsbild
1

LEDARE: Färs på skarv blev en statlig fars

Det är betydligt allvarligare att kinaskarven inkräktar på kustösterbottningarnas domäner än att en restaurang i Österbotten råkar ha lagligt skjuten skarv på sin meny.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: Vi har små språkproblem i Finland

Sätter vi finlandssvenskarnas språkproblem i relation till katalanernas problem framstår de som rätt marginella.

ANDRAS MENING: Svenskan får stöd fastän SFP ser hot

Ur ekonomisk synvinkel var det klokt av tidningsföretagen att lösgöra sig från FNB, skriver Toni Viljanmaa i ledare i Pohjalainen.

Nyhetsbild
3

LEDARE: Hjärnflykten borde stoppas, omedelbart

Det är svårt att få syn på regeringsinitiativ som skulle motverka den strukturella obalansen med att unga välutbildade koncentreras till huvudstadsregionen.

Nyhetsbild

LEDARE: Rimligt publicera skatteuppgifter?

Finland berömmer sig om att vara ett öppet samhälle. Transparens i skattefrågor är en del av den öppenheten.

Nyhetsbild

LEDARE: Engelskan det större hotet?

Kunskaper i engelska är tveklöst en port mot världen, men oron för att engelskan på hemmaplan ska undergräva nationalspråkens ställning är befogad.

Andras mening

Nyhetsbild

LEDARE: Vem ska leda De gröna till val?

På sikt måste De gröna ha en ung entusiastisk ordförande som kan lotsa partiet in i 2020-talet. Det finns en klar beställning på grön politik.

Nyhetsbild

LEDARE: Allt fler patienter klagar på vården

Efter att landskapen har tagit över ansvaret för all vård finns det inte längre några skäl för politiska beslutsfattare att hålla den offentliga vården under sina vingar.

Nyhetsbild

Henrik Othman: Alla inte lämpliga för alla yrken

Återinförda lämplighetstester är bara en väg framåt, men i grunden måste man återföra de resurser staten undergrävt yrkesutbildningen med under de senaste åren.

Nyhetsbild
1

LEDARE: Svenskan förtvinar om den späds ut

Finlands svenskspråkiga borde inte förlora Helene Schjerfbeck på samma sätt som de nu håller på att bli av med den finlandssvenska televisionen.

Nyhetsbild

Ledare: Bomber uttryck för överhettat klimat

Det är alltid gärningsmannen som är den skyldiga, men den som sått fröet till hatet har all anledning att se sig i spegeln.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Kapprustning hotar Europa

LEDARE Det är mycket oroväckande att stormakterna finner anledning att också officiellt bryta ingångna nedrustningsavtal för kärnvapen.

Nyhetsbild

LEDARE: Offentlig och privat vård borde samverka

Det måste vara möjligt för oss skattebetalare att köpa kompletterande, privat vård utan att vårdförhållandet inom den offentliga vården avslutas.

Nyhetsbild

LEDARE: Sampo Terho har fel – strejken är ingen kampanjåtgärd

Sampo Terho skulle ha vunnit i trovärdighet om han hade låtit bli att maskera den politiska strejken till en kampanjåtgärd i syfte att få Antti Rinne till statsminister.

ANDRAS MENING: Postkrångel bör åtgärdas

Serviceföretaget Posten har rejält naggats i kanterna, skriver Lotta Sjöblad i ledare i Syd-Österbotten.

Nyhetsbild

LEDARE: Khashoggi bara ett extremt exempel

I Saudiarabien sker avrättningar, piskrappsstraff och förtryck av kvinnor med västvärldens goda minne. Protesterna är lama.

Nyhetsbild

LEDARE: Rättsväsendet storstädar i Finland

Rättsväsendet gör nu allt som står i dess makt för ett bättre samhällsklimat i Finland medan de politiska beslutsfattarna på riksplanet sover.

Nyhetsbild

LEDARE: Tolv förmer än tretton?

Om Puska röstat för VCS hade omröstningsresultatet blivit 8–8, och då hade ordförandes röst avgjort.

Nyhetsbild

Viveca Dahl: Slaget ännu inte förlorat

Regeringsleden höll. Men så har också, som fallet Pekka Puska visade, pressen varit exceptionellt stor på enskilda utskottsmedlemmar.

Nyhetsbild
1

Henrik Othman: Den estniska pannkakan

Nyhetsbild

LEDARE: Illa för tyska regeringen

Början på en grön revolution? Början på slutet för Angela Merkel? Det har gått någon dag sedan valet i tyska delstaten Bayern och det här är två frågor som ställts i kölvattnet av valresultatet.

Nyhetsbild

LEDARE: Flytta för jobb en svår ekvation

Om regeringens ambition både är att skapa tillväxt, höja sysselsättningsgraden och samtidigt hålla hela landet bebott krävs en omfattande palett av åtgärder.

Nyhetsbild

LEDARE: Spelet hårdnar, men det är teater

Regeringen går alltså med största sannolikhet vidare efter morgondagens omröstning. Hundarna fortsätter att skälla men karavanen skrider.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: Igen en onödig tragedi

Nyhetsbild

Ledare: Kunskap och tolerans

Språkambassadörerna berättar hur de såväl personligen som yrkesmässigt upplevt nyttan med att kunna använda båda språken.

Nyhetsbild

LEDARE: Presidenten på ärten

Republikens president är inget majestät som står ovanför granskningen av makten utan måste leva med att rannsakas som vilken makthavare som helst.

Nyhetsbild
2

LEDARE: Infrastruktur säljs ut

Ändå handlar det om att finländsk nationalegendom och infrastruktur – åter en gång – övergår i utländsk ägo.

Nyhetsbild
1

LEDARKOMMENTAR: Turismen outnyttjad potential i Jakobstad

Fäboda är politiskt sett en het potatis som kräver politiker med mod.

Nyhetsbild

LEDARE: Mörkar medier mord och dråp?

Utmaningen för medierna är att hålla fast vid fakta och inte populistiskt springa efter läsarnas önskningar om hur verkligheten borde vara.

Nyhetsbild
1

LEDARE: En halv grad mellan liv och död

IPCC-rapporten är ett skakande dokument som i sig borde väcka insikter som gör att man kan nå hårda mål med mjuka metoder.

Nyhetsbild
1

LEDARE: Fackens makt krymper med företagens storlek

Fackens storhetstid är över i och med att företagen numera är mindre, robotar i mångt och mycket har ersatt mänsklig arbetskraft och den globala konkurrensen har blivit hårdare.

ANDRAS MENING: När nöden är stor ska svenskan fungera

Svenskspråkiga upplever inte i samma grad som finskspråkiga att de får service på modersmålet vid nödcentralerna, skriver Susanna Ginman i ledare i Hufvudstadsbladet.

Nyhetsbild
1

LEDARE: Strand har rätt – partipolitiken är inte frisk

Politiken framstår som ett smutsigt hantverk, ägnat att maxmiera partiernas egennytta på den faktiska sakkunskapens bekostnad.

Nyhetsbild

LEDARE: Befogad brådska med grundlagen

Ökat intrång i privatliv skapar alltid risker och utgör en gråzon som kan inbjuda till missbruk.

Nyhetsbild

LEDARE: Ungdomlig 50-årig man söker toppjobb

Alexander Stubb är på gång igen. Var slutar det den här gången? Högst upp på EU-toppen eller något längre ner?

Andras mening: Största partiet ges för stor makt

Sedan presidenten genom den nya grundlagen år 2000 nästan helt kopplats bort från regeringsbildningen kom riksdagsgruppernas ordförande överens om tågordningen: det största partiet får försöka bilda regering först. Och det har alltid lyckats även om Jyrki Katainen (Saml) 2011 hann kasta yxan i sjön ett par gånger. Det lyckas därför att alla partier eftersträvar plats i regeringen (ett undantag de senaste decennierna är SDP 1991). Det är för det största partiet bara att välja partner.

Insändare
Leif Broman
Jan Björklund
Lillemo Libäck och Tor-Erik Sandvik
Rebecka Åkers, SDP i Korsholm
Anders Norrback, Sfp. Ekologisk lammköttsproducent och ägare till två biogasbilar.
Centerns distrikt, Suomen Keskusta-Centern i Finland, genom verksamhetsledare Peter Albäck
Christer Rosengren, Vasa
Ralf Wiik, Vexala, Nykarleby
Psykosociala förbundets höstmöte 7.11.2018 ?Christer Rönnlund, styrelseordförande?Bodil Viitanen, verksamhetsledare
Nils Blomqvist
Bo Lång, centerpartist, Pörtom
Uttalande från Pensionstagarnas centralförbunds svenska distrikt höstmöte, genom Alf-Erik Helsing
Anna-Maja Henriksson, riksdagsledamot
Peter Wikblad, Pedersöre
Håkan Streng, Nypermo, Jakobstad