Opinion

Har du något att säga?

Skriv en insändare.

Skriv insändare

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild
3

LEDARE: Högerextremismen dödar oss inifrån

De sker ofta nu – högerextrema attacker. Utförda av enskilda, stödda av kollektiv, gödda av alarmistisk samhällsdebatt, svåra att förutse. Och inspirerade av varandra.

Nyhetsbild

LEDARE: Glesbygd kan också utvecklas

Det finns också attraktiva områden utanför Helsingfors. Områden som har alla möjligheter att höja livskvaliteten för de egna invånarna.

Nyhetsbild

LEDARE: Öppna inte Pandoras ask

"If it ain't broke, don't fix it." Om det inte är trasigt ska du inte försöka laga det. Talesättet gäller i högsta grad för det system vi har för språkregistrering i Finland.

Nyhetsbild

LEDARE: Alla borde veta vad man kan göra i kris

Då en tredjedel av männen under 30 inte utför militärtjänst kan man fråga sig om begreppet allmän värnplikt längre fungerar.

Nyhetsbild

LEDARE: Ny arbetskraft behövs – även från utlandet

Den kvalitetsinriktade skolan, tryggheten och fördelarna med finländsk arbetskultur är detaljer som kan användas i rekryteringen av arbetskraft från utlandet.

Nyhetsbild

LEDARE: Twitter är ingen samhällsbyggare

Presidenthunden Lennu har förbättrat världen. Det har inte Twitter gjort. Den senare ska inte försöka åka snålskjuts på den tidigare nämnda.

Nyhetsbild

LEDARE: Hemligstämplad grund för trafiksäkerhet

Om statliga upphandlingar av vägunderhåll sekretessbeläggs i sin helhet talar vi inte längre om offentlig upphandling. Vi talar om sluten upphandling.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: Bennäsbornas antal får inte styra tågtrafiken

Jakobstadsregionen borde i tågtrafikens hänseende betraktas som en helhet. Allt annat ger fel bild av passagerarunderlaget för Bennäs järnvägsstation.

Nyhetsbild

LEDARE: Brottsstatistik som skadar Jakobstad

Om polisen skulle statistikföra våldsbrotten på rätt sätt skulle Jakobstad halka ner till 10:e eller 12:e plats i den före detta länsstatistiken.

Nyhetsbild

LEDARE: Vi får inte glömma eller försköna Åkerbloms rörelse

För hundra år sedan var profetissan Maria Åkerblom aktiv i Karleby. Såren efter hennes framfart är fortfarande djupa.

Nyhetsbild

LEDARE: Eldstormen som dödade 25 000 människor

Vi måste återta de nationella symbolerna flaggan och statsvapnet, de har stulits av rasisterna. I Dresden finns samma problematik.

Nyhetsbild

LEDARE: Ett inkluderande språk är inte klumpigt

Språket i familjeledighetsreformen ska vara könsneutralt. Det är en förälder som är gravid och föder, inte en mamma.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: AI-robot versus Beethoven

Om en robot kan utvecklas till ett musikgeni i klass med de allra största i världen finns det inte många uppgifter kvar i livet för oss vanliga dödliga människor.

Nyhetsbild

LEDARE: Dalande bostadspriser gör oss fattigare

Urbaniseringen och dess konsekvenser för fastighetsmarknaden i hela landet kan skapa ny klassindelning. Vinnarna finns i triangeln Helsingfors-Åbo-Tammerfors.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: Stabilt stöd för pälsnäringen

Det att antipälsrörelsen och djurrrättsaktivisterna har blivit allt mer högljudda betyder inte att pälsnäringen skulle befinna sig i politisk motvind.

Nyhetsbild

Ledare: Nu ska vi leka också

Det är bra att skapa mer tid med båda föräldrarna för det lilla barnet, men vad händer med tiden när barnet blir större?

Nyhetsbild

LEDARE rättsstaten

Nyhetsbild

LEDARE: Alla kan inte bo i Helsingfors

Den höga kostnadsnivån i Jakobstad ger en vink om en politisk handlingsförlamning. Men 2019 års kommunbokslut som visar att bara en kommun i landet mår riktigt bra pockar också på ett statligt ingripande.

Nyhetsbild

LEDARE: Människors hem har blivit handelsvara

Medelklassen trängs ut från städerna, hushållens inkomster minskar, men de etablerade partierna förstår fortfarande inte varför väljarna sviker.

Nyhetsbild

LEDARE: Landsbygden i urbanperspektiv

Landsbygden och dess näringar vinklas allt oftare i ett storstadsperspektiv med veganism och djurrättsaktivism som framstående ideal.

Nyhetsbild

LEDARE: Trafiken blir säkrare – men regionala skillnaderna ökar

Vi håller på att få en en allvarlig klyfta i det finländska samhället. Både vägar och bilar är äldre och sämre i glesbygden än kring storstäderna.

Nyhetsbild

LEDARE: Klimatfond nalkas – välkommen, välkommen

Den här veckan förväntas Sanna Marins regering lansera en klimatfond – som också du och jag eventuellt ges möjlighet att investera i.

Nyhetsbild

LEDARE: Det finlandssvenska främlingskapet

Skolan och dess finskundervisning är kanske inte alls den aktör vi ska skuldbelägga för den finlandssvenska flyttvågen till utlandet.

Nyhetsbild

LEDARE: Strypt polisinfo triggar rykten och otrygghet

Polisen i Österbotten borde ha inväntat Polisstyrelsens direktiv i stället för att hasta iväg med en egen, inskränkt informationspolicy.

Nyhetsbild

LEDARE: Prata skuld för att slippa skam

Att vara överskuldsatt leder ofta till skamkänslor, och det i sin tur gör att många inte pratar om sina betalningsproblem. Det blir en ond spiral där det blir allt svårare att få rätsida på vardagen, hälsan lider och man riskerar betalningsanmärkningar.

Nyhetsbild

LEDARE Pappersstrejken principiell och beklaglig

Sedan i måndags strejkar 17 000 anställda inom pappers- och sågindustrin. Det blir dyrt, men grundar sig på tidigare sjabbel.

Nyhetsbild

LEDARE: Den sunda och osunda myndighetskritiken

Den myndighetskritik som bygger på fakta är alltid mer sund än den bristande auktoritetstro som inte bygger på fakta.

Nyhetsbild

LEDARE: Lång väg till hållbar klädkonsumtion

Har du någonsin känt att svenskar är så snyggt klädda jämfört med det finländska "tuulipukufolket"? Det är för att finländare shoppar kläder på ett visst sätt.

ANDRAS MENING: Vindkraften slår nya rekord

Klondykefebern är ett bevis för att garantipriset (på vindkraften) sattes alldeles för högt, skriver Mats Ekman i ledare i Syd-Österbotten.

Nyhetsbild

LEDARE: När allt bryter samman

Det gått 75 år sedan koncentrationslägret Auschwitz befriades. Lägret, denna mänsklighetens bottennotering, får vi aldrig glömma.

Nyhetsbild

LEDARE: Kvinnlig medicin mot herr Trump

En Amy eller en Elisabeth kunde möjligen sätta Donald i gungning.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: Förvånade få kvinnor

I USA:s senat – som avgör om Trump ska ställas inför riksrätt eller inte – sitter 100 senatorer. 26 är kvinnor: 17 demokrater, 9 republikaner.

Nyhetsbild

LEDARE: Musikens, matens och båtarnas stad

Om Jakobstad ska inkorporera några av urbanfenomenen är det givet att det är lyxbåtarna, de högförädlade livsmedlen och den kvalitetsinriktade musiken som staden ska satsa på.

Nyhetsbild

LEDARE: Förtroendet borde återskapas – inte undermineras

Förtroendet för viktiga samhällsinstitutioner undergrävs som en följd av att allt fler företrädare väljer att smutsa ner i sitt eget bo.

Nyhetsbild

LEDARE: "Ung och trött" ska inte vara det nya normala

Vad är orsaken till att över hälften av deltagarna i en retoriktävling talar om hur oerhört tungt det kan vara att vara ung i dag?

Nyhetsbild

LEDARE: Högerpopulismen styr samhället

En 29-årig kvinna med terrorkopplingar har kapacitet att sätta regeringar i gungning trots att hon är gripen av polis och satt i häkte.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: Priset på bilen är inte det enda värdet

Bilen som du köper lokalt kan vara lite dyrare, men å andra sidan kan du genom en sådan lojalitet också säkra många andra värden som är minst lika viktiga som priset.

Nyhetsbild

LEDARE: Hur ska vi få en konstruktiv debatt?

Varför bestämmer vi oss för att vara tydligare med vad vi publicerar och inte publicerar?

Nyhetsbild

LEDARE: Välfärdsstat under rekonstruktion

Också mindre folkrika regioner som Österbotten och Åland kan skapa ett gott välstånd, i synnerhet om regionerna själva skulle få behålla det de skrapar ihop.

Nyhetsbild

LEDARE: Mångdimensionellt hot mot farmnäringen

Pälsfarmarna verkar i frågan om avelsexport kämpa mot väderkvarnarna. Kineserna har under senare år bedrivit en expansiv, ja nästan aggressiv verksamhet.

Nyhetsbild

LEDARE: Novemberväder i januari

Det har varit en ovanligt mild vinter hittills. Snö kommer att bli allt ovanligare för kommande generationer.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: Elovenaflickan byter kläder

Livsmedelskoncernen Raisio meddelade på onsdagen att Elovenakvinnan på grötpaketet byts ut. Det ledde till en storm på sociala medier.

Insändare
Björn Schauman, studerande pensionär, Vasa
Inger Smedlund, Jakobstad
Alf Holm, Nykarleby
Kaj G. Blomqvist, Nordwalde, Tyskland
Holger Sundbäck, Sundby
Sverker Staffans, Jakobstad
Jens Hassel, Karleby
Mika Granbacka, elingenjör, Pedersöre
Jorma Malinen, Nykarleby
Mårten Streng, Vasa
Holger Sundbäck, Sundby
Tora Tarvos, Jakobstad
May-Gret Axell, mor till två, mormor till nio, Vasa