Inom Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soites område rapporteras om 94 nya fall av covid-19 under förra veckan. Det är ännu fler än de 75 som bekräftades veckan innan. Därför har incidenstalet nu stigit till 221, jämfört med 177 för en vecka sedan.

 

Soite uppger i sin veckorapport att smittan sprids främst bland barn och unga och att de insjuknade främst är ovaccinerade eller endast fått första dosen. För tillfället vårdas sex personer på Mellersta Österbottens centralsjukhus på grund av corona.

Nya platser har lagts till listan över offentliga platser där man kan ha exponerats för corona. 

På grund av en uppdatering av ett datasystem har Soites coronatelefonrådgivning, coronatestning och coronavaccinationscentraler stängt på lördag. Coronatestningen fortsätter på söndagen.


Nu har 87 procent av Mellersta Östetbottens sjukvårdsdistrikts invånare över 12 år fått första dosen coronavaccin. Andra dosen har getts till 78 procent. Alla åldersgrupper medräknade är siffrorna 74 procent respektive 67 procent.

Denna vecka ordnas ett extra vaccinationstillfälle vid Minimani i Karleby på fredag.

Soite börjar denna vecka dela ut tredje vaccindosen till personer över 60 år och personer över 12 år som hör till en riskgrupp då det gått minst 6 månader sedan andra dosen. Vaccinationerna utförs på boenden och på Soites vaccinationscentraler både med och utan tidsbokning. Den som tar tredje dosen vid en vaccinationscentral kan samtidigt få influensavaccin.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att äldre och personer med nedsatt immunförsvar som fått en dos coronavaccin och smittats med covid-19 får en andra dos tidigast 6 månader efter insjuknandet eller första dosen.