Antalet coronatest som tas ökar hela tiden och den positiva andelen är fortfarande hög. Förra veckan togs ungefär 2 000 coronatest och 5,5 procent av dem var positiva. Veckan innan bekräftades 94 coronafall.

Incidenstalet är nu 269.

 

För tillfället vårdas sex patienter för covid-19 vid Mellersta Österbottens centralsjukhus. Det är personer i åldrarna 30 till 70 år. En person inom distriktet har avlidit till följd av coronasmitta under den gångna veckan.


Soite påminner i sitt veckomeddelande om vikten av att fortsätta följa rekommendationerna och vara försiktig. Alla invånare uppmanas hålla avstånd, tvätta händerna ofta och använda munskydd.

De som inte tagit coronavaccin uppmanas göra det så fort som möjligt. Ovaccinerade bör söka sig till coronatest också vid mycket lindriga symptom och hålla sig i karantän.

Listan över exponerade platser har uppdaterats, denna gång är även Kronoby med på listan efter en lång paus.


Alla personer över 60 år samt de som är över 12 år och hör till en riskgrupp kan få en tredje dos coronavaccin då det gått minst 6 månader sedan andra dosen.

I dagsläget har 87,7 procent av den över 12-åriga befolkningen inom Soites område fått första dosen coronavaccin och 79,9 procent har fått andra dosen. Av hela befolkningen har 75 procent fått första dosen och 68 procent också andra dosen.