Även om det inte är konstaterat att det är omikronvarianten som folk i Mellersta Österbotten nu smittas av, så utgår Soite från det eftersom spridningen är så snabb. Därför rekommenderas munskydd nu redan från årskurs fem i lågstadierna och myndighetsgruppen vill att RFV skärper restriktionerna för området.

Den regionala myndighetsgruppen hade möte på onsdagen och beslöt att be Regionförvaltnignsverket skärpa gränsen för deltagare i offentliga samlingar från 20 till 10. Man vill också att paragraf 58 d tas i bruk i området, vilket skedde för Österbotten i tisdags. Det här innebär att instanser som affärer, bibliotek, idrottsutrymmen, museer eller teatrar måste ordna om utrymmena så att risken att bli smittad minskar.

Incidensen i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt är just nu 459 per 100 000 invånare de senaste 14 dygnen och under den tidsperioden har 355 nya fall konstaterats. Under tisdagen noterades 59 nya fall.

Förra veckan togs 1800 coronatest och av dem var 11,4 positiva. Just nu vårdas tre covidpatienter på Möcs. Ingen behöver intensivvård.

Som Soite meddelade på tisdagen är nu de smittade så många att Soite måste fokusera på själva smittspårningen, för att utreda vem som exponerats. Därför skickar man framöver ett textmeddelande till smittade i stället för att ringa upp. Textmeddelandet innehåller instruktioner om hur man ska ta hand om sig själv och i vilket skede man behöver kontakta sjukvården. Förra veckan kunde 82 procent av smittorna spåras, trots att endast 41 procent av de smittade redan var i karantän.

Det är främst unga under 20 år och unga vuxna i åldern 20-29 år som smittas. Bara 12 procent av de smittade är över 60 år. Omikronvarianten syns i statistiken på så vis att merparten av de smittade redan är vaccinerade. Trots att antalet smittade har ökat har inte behovet av sjukhusvård ökat.

Från Soite säger man att det är extra viktigt att vaccinera sig mot coronaviruset just nu, då omikron sprids så effektivt. Det här eftersom vaccinet visat sig skydda så att man inte får en allvarlig form av sjukdom.