Soite uppger i sitt veckomeddelande att coronaläget är ungefär som veckan innan. Förra veckan bekräftades 614 nya fall, jämfört med 601 nya fall veckan innan. Incidenstalet stiger därmed något från 1 496 till 1 570.

Coronaläget i Mellersta Österbotten.


Förra veckan togs ungefär 1 650 coronatest. Av dem var 37 procent positiva. Men eftersom Soite i första hand rekommenderar självtest är mörkertalet med största sannolikhet stort.

På Mellersta Österbottens centralsjukhus vårdas just nu 4 patienter med covid-19.


På grund av det svåra coronaläget blir de som konstateras vara smittade sedan förra veckan inte längre officiellt satta i karantän eller isolering. Men i princip är rekommendationerna ändå de samma som förut, trots att smittade inte längre får något intyg.

Soite rekommenderar att alla som har symptom på luftvägsinfektion som feber, snuva eller hosta att utföra ett självtest. Testet ska upprepas efter ett par dagar ifall symptomen fortsätter. De som får positivt utslag i ett självtest men inte har underliggande sjukdomar eller allvarliga symptom ska isolera sig hemma i 5 dagar framöver.

På Soites webbplats har man sammanställt en lista med frågor och svar om hur en coronasmittad bör agera.


Coronavaccinationsmätaren för Mellersta Österbotten och Kronoby är också uppdaterad. Av den framgår att 90 procent av invånarna över 18 år har fått första vaccindosen, 87,9 procent andra dosen och 63 procent tredje dosen.

Siffrorna går dock inte att jämföra rakt av med tidigare veckors siffror, eftersom man nu börjat anteckna vaccinationsgraden för personer över 18 år, medan den tidigare statistiken gäller personer över 12 år.