Under förra veckan bekräftades 594 nya coronafall inom Soite. Det är aningen färre än de 614 som bekräftades veckan innan. Incidenstalet minskar lite från 1 570 till 1 561.

 

Under förra veckan togs totalt 1 600 coronatest. Av dem var 38 procent positiva. Men eftersom Soite i första hand rekommenderar självtest är mörkertalet antagligen stort.

På måndagen vårdas 7 personer för covid-19 vid Mellersta Österbottens centralsjukhus. Soite uppger också att 11 personer i regionen avlidit till följd av covid-19 sedan pandemins början, det är 2 fler än veckan innan.


Inom Soites område har nu 90,4 procent av alla invånare över 18 år fått första dosen coronavaccin, 88 procent har fått andra dosen och 63,5 procent tredje dosen.

Soite ger första och andra dosen till alla över 5 år och tredje dosen till alla över 18 år. Fjärde dosen ges till personer i riskgrupp som fått tredje dosen för minst 2 månader sedan.